یافتن محصولات و سرویس ها


پنل برنزی
توجه نمایید: این پنل مخصوص خبرنامه می باشد ، یعنی فقط مجاز به ارسال ایمیل برای اشخاصی هستید که در سایتتان عضو هستند ، درصورت مشاهده تخلف سرویس شما معلق و مبلغ عودت داده نخواهد شد

مدت اعتبار یک ماه
تعداد ارسال : 10 هزار عدد
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
30,000تومان ماهانه

پنل نقره ای
توجه نمایید: این پنل مخصوص خبرنامه می باشد ، یعنی فقط مجاز به ارسال ایمیل برای اشخاصی هستید که در سایتتان عضو هستند ، درصورت مشاهده تخلف سرویس شما معلق و مبلغ عودت داده نخواهد شد

مدت اعتبار یک ماه
تعداد ارسال : 30 هزار عدد
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
70,000تومان ماهانه

پنل پلاتینیومی
توجه نمایید: این پنل مخصوص خبرنامه می باشد ، یعنی فقط مجاز به ارسال ایمیل برای اشخاصی هستید که در سایتتان عضو هستند ، درصورت مشاهده تخلف سرویس شما معلق و مبلغ عودت داده نخواهد شد

مدت اعتبار یک ماه
تعداد ارسال : 50 هزار عدد
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
100,000تومان ماهانه

پنل طلایی
توجه نمایید: این پنل مخصوص خبرنامه می باشد ، یعنی فقط مجاز به ارسال ایمیل برای اشخاصی هستید که در سایتتان عضو هستند ، درصورت مشاهده تخلف سرویس شما معلق و مبلغ عودت داده نخواهد شد

مدت اعتبار یک ماه
تعداد ارسال : 100 هزار عدد
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
140,000تومان ماهانه

پنل طلایی حرفه ای
توجه نمایید: این پنل مخصوص خبرنامه می باشد ، یعنی فقط مجاز به ارسال ایمیل برای اشخاصی هستید که در سایتتان عضو هستند ، درصورت مشاهده تخلف سرویس شما معلق و مبلغ عودت داده نخواهد شد

مدت اعتبار یک ماه
تعداد ارسال : 150 هزار عدد
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
200,000تومان ماهانه

پنل طلایی پلاس
توجه نمایید: این پنل مخصوص خبرنامه می باشد ، یعنی فقط مجاز به ارسال ایمیل برای اشخاصی هستید که در سایتتان عضو هستند ، درصورت مشاهده تخلف سرویس شما معلق و مبلغ عودت داده نخواهد شد

مدت اعتبار یک ماه
تعداد ارسال : 200 هزار عدد
پنل ایمیل: اختصاصی برای هر کاربر
265,000تومان ماهانه