یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی ایمیل مارکتینگ سطح معمولی
اعطای نمایندگی ایمیل مارکتینگ مستقل
ساخت پنل ایمیل: 50 پنل
ارسال ایمیل: نامحدود
سایت اختصاصی ارسال ایمیل با برند نماینده : دارد
بانک ایمیل مشاغل: دارد
سایت اختصاصی فروش آنلاین پنل: ندارد
پشتیبانی 24 ساعته نماینده: دارد
آموزش رایگان : دارد
100,000تومان ماهانه
270,000تومان سه ماهه
520,000تومان شش ماهه
1,000,000تومان سالانه

نمایندگی ایمیل مارکتینگ سطح حرفه ای
اعطای نمایندگی ایمیل مارکتینگ مستقل
ساخت پنل ایمیل: 100 پنل
ارسال ایمیل: نامحدود
سایت اختصاصی ارسال ایمیل با برند نماینده : دارد
بانک ایمیل مشاغل: دارد
سایت اختصاصی فروش آنلاین پنل: ندارد
پشتیبانی 24 ساعته نماینده: دارد
آموزش رایگان : دارد
130,000تومان ماهانه
350,000تومان سه ماهه
650,000تومان شش ماهه
1,200,000تومان سالانه

نمایندگی ایمیل مارکتینگ سطح پیشرفته
اعطای نمایندگی ایمیل مارکتینگ مستقل
ساخت پنل ایمیل: نامحدود
ارسال ایمیل: نامحدود
سایت اختصاصی ارسال ایمیل با برند نماینده : دارد
بانک ایمیل مشاغل: دارد
سایت اختصاصی فروش آنلاین پنل: دارد
پشتیبانی 24 ساعته نماینده: دارد
آموزش رایگان : دارد
250,000تومان ماهانه
650,000تومان سه ماهه
1,200,000تومان شش ماهه
2,000,000تومان سالانه