یافتن محصولات و سرویس ها


ارسال ایمیل به دانشجویان و اساتید
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به دانشجویان و اساتید

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
100,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به آموزشگاه ها و موسسات علمی
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به آموزشگاه ها و موسسات علمی

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
100,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به شرکت های بازرگانی
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به شرکت های بازرگانی ، صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
170,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به شرکت های خدماتی و گوناگون
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به شرکت های خدماتی و گوناگون

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
130,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به شرکت های خودرو
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به شرکت ها و فعالان و بنگاه های معاملات خودرو

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
130,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به شرکت های صنعتی و تولیدی
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به شرکت های صنعتی و تولیدی

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
100,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به شرکت های هواپیمایی و گردشگری
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به شرکت های هواپیمایی ، توریستی ، زیارتی و گردشگری

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
180,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به مهندسین برق و شرکت های الکترونیک
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به مهندسین برق و شرکت های الکترونیک

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
100,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به مهندسین عمران
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به مهندسین عمران ، فعالان و شرکت های ساختمانی و عمرانی و بنگاه های املاک

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
150,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به مهندسین کامپیوتر
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به مهندسین کامپیوتر و شرکت ها و فعالان خدمات کامپیوتری

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
100,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به مدیران سایت ها و فروشگاه های اینترنتی
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به مدیران سایت ها و فروشگاه های اینترنتی

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
140,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به پزشکان و پرستاران
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به پزشکان و پرستاران

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
100,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به بانوان
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به دختران و بانوان

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
120,000تومان به صورت یک بار

ارسال ایمیل به افراد عمومی جامعه
ارسال ایمیل تبلیغاتی هدفمند به افراد عمومی جامعه از تمام صنوف

ارائه گزارش آنلاین به همراه پسورد جهت مشاهده کامل ارسال و باز شده ها و کلیک شده ها
200,000تومان به صورت یک بار