یافتن محصولات و سرویس ها


سرور 512
فول کانفیگ: نصب و کانفیگ دایرکت ادمین ، spf ، rdns ، dkim
رم: 512 مگابایت
هارد: 30 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

دامین رایگان با پسوند .ml و .cf رایگان در صورت نیاز

60,000تومان ماهانه

سرور 1024
فول کانفیگ: نصب و کانفیگ دایرکت ادمین ، spf ، rdns ، dkim
رم: 1024 مگابایت
هارد: 50 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

دامین رایگان با پسوند .ml و .cf رایگان در صورت نیاز

80,000تومان ماهانه

سرور 2048
فول کانفیگ: نصب و کانفیگ دایرکت ادمین ، spf ، rdns ، dkim
رم: 2048 مگابایت
هارد: 80 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

دامین رایگان با پسوند .ml و .cf رایگان در صورت نیاز

100,000تومان ماهانه