یافتن محصولات و سرویس ها


نصب دایرکت ادمین نال شده
نصب و کانفیگ دایرکت ادمین نال شده
پرداخت هزینه فقط یکبار


10,000تومان به صورت یک بار

نصب سیپنل - روش دور زدن لایسنس
نصب آرین ورژن سیپنل
قابلیت بروزرسانی

ماه اول 50 هزار تومان

ماه های بعدی 10 هزار تومان

50,000تومان به صورت یک بار

نصب دایرکت ادمین با لایسنس قانونی
آخرین ورژن دایرکت ادمین
لایسنس اصلی و قانونی
25,000تومان ماهانه

نصب سیپنل با لایسنس قانونی
نصب سیپنل آخرین ورژن
لایسنس قانونی
120,000تومان ماهانه