یافتن محصولات و سرویس ها


سرور ابری SSD - 512
سرور مجازی پر سرعت با هارد SSD

رم: 512 مگابایت

هارد: 15 گیگابایت

سی پی یو: یک هسته ای

پهنای باند نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

مناسب برای انواع سایت های پر بازدید و پرترافیک و سنگین
65,000تومان ماهانه

سرور ابری SSD - 1024
سرور مجازی پر سرعت با هارد SSD

رم: یک گیگابایت

هارد: 25 گیگابایت

سی پی یو: یک هسته ای

پهنای باند نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

مناسب برای انواع سایت های پر بازدید و پرترافیک و سنگین
75,000تومان ماهانه

سرور ابری SSD - 2048
سرور مجازی پر سرعت با هارد SSD

رم: 2 گیگابایت

هارد: 35 گیگابایت

سی پی یو: یک هسته ای

پهنای باند نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

مناسب برای انواع سایت های پر بازدید و پرترافیک و سنگین
85,000تومان ماهانه

سرور ابری SSD - 3072
سرور مجازی پر سرعت با هارد SSD

رم: 3 گیگابایت

هارد: 45 گیگابایت

سی پی یو: 2 هسته ای

پهنای باند نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

مناسب برای انواع سایت های پر بازدید و پرترافیک و سنگین
100,000تومان ماهانه

سرور ابری SSD - 4096
سرور مجازی پر سرعت با هارد SSD

رم: 4 گیگابایت

هارد: 60 گیگابایت

سی پی یو: 2 هسته ای

پهنای باند نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

مناسب برای انواع سایت های پر بازدید و پرترافیک و سنگین
110,000تومان ماهانه

سرور ابری SSD - 6144
سرور مجازی پر سرعت با هارد SSD

رم: 6 گیگابایت

هارد: 90 گیگابایت

سی پی یو: 3 هسته ای

پهنای باند نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

مناسب برای انواع سایت های پر بازدید و پرترافیک و سنگین
140,000تومان ماهانه

سرور ابری SSD - 8192
سرور مجازی پر سرعت با هارد SSD

رم: 8 گیگابایت

هارد: 120 گیگابایت

سی پی یو: 4 هسته ای

پهنای باند نامحدود

دایرکت ادمین رایگان

مناسب برای انواع سایت های پر بازدید و پرترافیک و سنگین
190,000تومان ماهانه